Responsabilitatea socială

Responsabilitatea socială a companiilor devine un factor din ce în ce mai important de implicare a companiei într-un mediu social extins. Aceasta își pune amprenta asupra eficienței economice a companiilor prin includerea factorilor sociali și de mediu în activitățile comerciale desfășurate și în comportamentul etic manifestat în relațiile cu angajații și cu mediul înconjurător. Într-un anumit fel, compania Ydria Motors s-a angajat la anumiți factori de responsabilitate socială. Responsabilitatea noastră corporativă se reflectă în creșterea constantă a volumului de know-how investit în angajații noștri și grija pentru asigurarea unei instruiri permanente. Fără toate acestea, compania nu ar putea să supraviețuiască pe piață și să rămână competitivă, având în vedere creșterea globalizării și numărul mare de companii noi care intră pe piață. Considerăm că dezvoltarea personală a angajaților și grija față de angajamentul acestora reprezintă responsabilitatea și conștientizarea noastră, care trebuie promovate cu atenție. De asemenea, compania a stabilit un sistem de examinări medicale regulate, având astfel grijă, în mod preventiv, de sănătatea și siguranța angajaților.

Deoarece contactele informale și socializarea colegilor reprezintă o componentă importantă a relațiilor profesionale bune, bazate pe prietenie și o condiție prealabilă pentru a forma o echipă de succes, organizăm și evenimente speciale, întâlniri cu ocazia Anului Nou și evenimente de vară, cum sunt picnicurile, petrecerile de Anul Nou, etc. Îi invităm şi pe foștii noștri angajați care s-au pensionat, precum şi pe deținătorii de granturi.

Atunci când alocăm fondurile pentru sponsorizări și donații, urmărim principiul includerii organizațiilor care sunt indirect sau direct legate de mediul nostru și mediul din care provin angajații noștri. Astfel, fondurile sunt repartizate între multe organizații și asociații. De regulă, donăm organizațiilor locale mici. În această categorie sunt incluse evenimentele sportive și culturale.

Un alt principiu important, urmat de compania noastră, este faptul că societatea trebuie să trăiască în mediul în care își desfășoară activitatea. Protecția mediului, crearea unor condiții favorabile de muncă și asigurarea satisfacției angajaților sunt sarcini importante, pe termen lung, ale companiei.

ebm-papst Slovenija s-a implicat în protecția mediului în 2000, atunci când instituția de certificare SIQ din Ljubljana i-a acordat certificatul ISO 14001:1996.În 2003 am obținut din nou acest certificat, pentru noua locație din Podskrajnik, iar pe urmă l-am reînnoit în 2005 cu noua versiune ISO 14001:2004.

Filozofia noastră demonstrează faptul că ebm-papst Slovenija este o companie orientată spre viitor. Pentru noi, comportamentul responsabil din punct de vedere social este la fel de important ca și calitatea produselor și a operațiunilor economice pe care le desfășurăm.

Conștientizarea în ceea ce privește protecția mediului depășește standardele recunoscute la nivel internațional. După relocarea operațiunilor în Podskrajnik în 2002, am făcut investiții considerabile pentru îmbunătățirea imaginii companiei, atât pentru oameni, cât și pentru mediul înconjurător. Eforturile noastre au fost răsplătite: am primit o nouă certificare de la SIQ la noua locație și sprijin din partea comunităților regionale. Ne-am clasat pe primul loc în categoria celor mai plăcute medii de lucru din regiune în anul 2002 și locul al treilea în Slovenia în anul 2003 în categoria IMM-urilor, conform clasificării realizate de CCIS (Camera de Comerț și Industrie din Slovenia), ceea ce demonstrează că, modalitatea noastră de a acționa este corectă.

Impactul companiei este evaluat anual și este definit în Registrul aspectelor de mediu importante. Datorită ritmului rapid de dezvoltare al companiei, estimarea și reevaluarea aspectelor trebuie să se facă și în cursul anului, în cazul unor schimbări majore.

Obiective de mediu:

  • Alinierea cu legislația.
  • Poluare redusă (refuzarea factorilor de risc)
  • Cantitate redusă de deșeuri, consum redus de combustibil și surse naturale per unitate de producție.
  • Educația și formarea angajaților la toate nivelurile companiei, pentru toate procesele care generează un impact asupra mediului.